SIROVINA

Kamenolom KučevoKamenolom Kučevo

Krečnjak je sedimentna stena, sastavljena uglavnom od kalcijum karbonata sa mestimičnim primesama magnezijuma. Većina krečnjačkih stena je biohemijskog porekla, što znači da se kalcijum karbonat formira taloženjem ostataka morskih školjkara. Takođe, krečnjak može biti hemijskog porekla kao u slučaju Travertita.

"DUKAT" d.o.o. ima ekskluzivno pravo kupovine kamena iz regiona Kučeva, koji se nalazi u severoistočnoj Srbiji, 150 km od Beograda.

Krečnjak iz ovog kamenoloma ima visok procenat kalcijum-karbonata više od 98% i veliki indeks beline u poređenju sa magnezijum oksidom-MgO

Prvi korak u eksploataciji krečnjaka je uklanjanje sloja vegetacije i stena neodgovarajućeg sastava. To se postiže korišćenjem teške mehanizacije i miniranjem.

Utovarivač Hyundai 760-7Utovarivač Hyundai 760-7

Kamenolom u Kučevu je opremljen najsavremenijom mehanizacijom za eksploataciju i trasport, kao što su: Brown Lenox čeljusna drobilica, bager Hyundai 290 LC-7A, utovarivačima Hyundai HL760, MAN kiper kamionima i ostalom neophodnom opremom.