Industrija plastičnih masa (ekstruziono duvanje filma, tehnologije brizganja, termoformiranja, ekstrudiranja cevi)

DUCALCIT značaj kalcijum karbonata u različitim industrijskim granama sa posebnim osvrtom na upotrebu kalcijum karbonata kao punioca u industriji polivinil-hlorida (PVC). Od svih punilaca koja se koriste u industriji prerade PVC-a, 80 % su punioci tipa kalcijum karbonata. Punioci se koriste sa ciljem da se poboljšaju različite mehaničke osobine polimera kao što su: zatezna i prekidna svojstva, gustina, tvrdoća, toplotna postojanost, viskozitet i drugo. Najnoviji pravci industrijskog razvoja kao i zahtevi prerađivačke industrije za što kvalitetnijim karbonatnim puniocima uticali su na uvođenje postupka površinskog modifikovanja krečnjaka odnosno kalcita, koji je osnovni konstituent fino mikroniziranog krečnjaka kako bi se poboljšale njegove osobine.

DUCALEN je ekološki masterbač - punilac u formi granulata sa visokim sadržajem selektovanog veoma finog prirodnog kalcijum karbonata umešanog u LLDPE nosaču sa kliznim sredstvom. DUCALEN je uglavnom namenjen kao dodatak za ekstruziono duvanje filma, u tehnologijama brizganja, termoformiranja, ekstrudiranja cevi i sl.

DUCALEN povećava produktivnost i redukuje pritisak kod ekstrudiranja, dimenzionalnu stabilnost, brže vreme hlađenja i kraći ciklus u postupku brizganja, povećava mehaničke karakteristike i snižava cenu gotovog proizvoda.

► HACCP sertifikat

► Bezbedonosni list

► Ducalen 70 - bezbedonosni list

► Ducalen 80 - bezbedonosni list

Ducalcit 1 je izrazito fin prah dobijen mlevenjem prirodnog kalcijum karbonata dobro poznatog po svojoj visokoj hemijskoj čistoći.

distribucija čestica - d50% (1.8 - 2.2 μm)
distribucija čestica - d98% (5.7 - 7.5 μm)

Ducalcit 1

Ducalcit 1 - tehnički list


Izrazito fin prah od prirodnog, površinski obrađenog kalcijum karbonata. Oblaganjem čestica kalcijum karbonata on dobija hidrofobne karakteristike, sprečava se vezivanje vlage i poboljšavaju mu se procesne karakteristike.

distribucija čestica - d50% (1.8 - 2.2 μm)
distribucija čestica - d98% (5.7 - 7.5 μm)

Ducalcit 1 SC

Ducalcit 1 SC - tehnički list


Ducalcit 2 je izrazito fin prah dobijen mlevenjem prirodnog kalcijum karbonata dobro poznatog po svojoj visokoj hemijskoj čistoći.

distribucija čestica - d50% (2.6 - 3.2 μm)
distribucija čestica - d98% (10 - 14 μm)

Ducalcit 2

Ducalcit 2 - tehnički list


Izrazito fin prah od prirodnog, površinski obrađenog kalcijum karbonata. Oblaganjem čestica kalcijum karbonata on dobija hidrofobne karakteristike, sprečava se vezivanje vlage i poboljšavaju mu se procesne karakteristike.

distribucija čestica - d50% (2.6 - 3.2 μm)
distribucija čestica - d98% (10 - 14 μm)

Ducalcit 2 SC

Ducalcit 2 SC - tehnički list


DUCALEN 70 je ekološki masterbač - punilac u formi granulata sa visokim sadržajem selektovanog veoma finog prirodnog kalcijum karbonata umešanog u LLDPE nosaču sa kliznim sredstvom. DUCALEN je uglavnom namenjen kao dodatak za ekstruziono duvanje filma, u tehnologijama brizganja, termoformiranja, ekstrudiranja cevi i sl.

DUCALEN 70 se može dozirati između 5% i 30% u zavisnosti od finalnog proizvoda.

Ducalen 70 - tehnički list


DUCALEN 80 je ekološki masterbač - punilac u formi granulata sa visokim sadržajem selektovanog veoma finog prirodnog kalcijum karbonata umešanog u LLDPE nosaču sa kliznim sredstvom. DUCALEN je uglavnom namenjen kao dodatak za ekstruziono duvanje filma, u tehnologijama brizganja, termoformiranja, ekstrudiranja cevi i sl.

DUCALEN 80 se može dozirati između 5% i 30% u zavisnosti od finalnog proizvoda.

Ducalen 80 - tehnički list