Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo (obogaćivanje zemljišta, prihranjivanje biljaka, zaštita biljaka)

Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupačni tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka.

Zbog načina iskorišćavanja zemljišta i neunošenja kalcijuma putem đubriva u dovoljnim količinama, često dolazi do njegovog potpunog gubitka iz oraničnog sloja, što ima za posledicu povećanje kiselosti (smanjenje pH vrednosti) zemljišta, a time i razaranje složenog zemljišnog kompleksa, ispiranje ostalih hraniva, narušavanje strukture zemljišta i naravno njegov nedostatak kao biogenog elementa za gajene biljke. Kalcijum se iz zemljišta odnosi prinosom gajenih biljaka, a samim prelaskom u pristupačan oblik praktično je nezaštićen od ispiranja i većina naših zemlji šta, do skoro bogatih kalcijumom, ostaju bez njega u oraničnom sloju. Jedina mera popravke odnosno neutralizacije ovakvih zemljišta je izvođenje kalcifikacije.

DUCAZEL obezbeđuje stabilno i konstantno snabdevanje biljaka hranljivim materijama u dužem vremenskom periodu. Zeolit sprečava ispiranje hranljivih materija iz zone korena i njihovo oticanje u dublje slojeve zemljišta preko podzemnih i nadzemnih voda.

Fizičko-mehaničke osobine zeolita:
• povećava sposobnost upijanja i zadržavanja vode u zemljištu
• povećava sposobnost zadržavanja hranljivih elemenata u zemljištu
• reguliše kiselost zemljišta, Ph- vrednost
• poboljšava ishranu biljaka, razvija korenov sistem, intenzivira rast i plodnost
• smanjuje bolesti biljaka
• sadrži neophodne elemente za razvoj: magnezijum, kalijum i kalcijum
• na zemljište utiče kao meliorant
• je efikasno sredstvo kod asanacije zemljišta

Pozitivni efekti efikasne i široke primene ZEOLITA u poljoprivredi se odnose na sposobnost da veoma dobro adsorbuje vlagu i hraniva i na taj način utiče na povećanje prinosa i kvaliteta roda, reguliše vlažnost zemljišta kako u sušnim periodima tako i kod prekomernog prisustva vode. Unosom zeolita u zemljište dobijamo dobrog lovca i čuvara vlage kao i skladište makro i mikro hranljivih elemenata potrebnih za razvoj biljaka. Zeolit ima dobar učinak na koren biljaka kod niskih temperatura tačka smrzavanja je -20 ℃.

► HACCP sertifikat

► Veterinarski kontrolni broj

► Bezbedonosni list

► Bezbedonosni list - Ducazel

Ducalcit 30 je fin prah dobijen mlevenjem prirodnog kalcijum karbonata dobro poznatog po svojoj visokoj hemijskoj čistoći.

distribucija čestica - d50% (23 - 32 μm)
distribucija čestica - d98% (95 - 145 μm)

Ducalcit 30

Ducalcit 30 - tehnički list


Zahvaljujući izuzetnom prirodnom kvalitetu, poreklu i procesu proizvodnje zeolita, Ducazel ima proširen spektar adsorpcionih karakteristika. Ovo ga čini efikasnim adsorbentom mikotoksina različitih fizičkohemijskih osobina (od slabo polarnih do jako polarnih, od hidrofilnih do hidrofobnih). U isto vreme veoma je selektivan, tako da ne adsorbuje nutriente (vitamine, oligoelemente i aminokiseline).