Kompanija ABM International

Kompanija "ABM International", jedna je od vodećih kompanija u rudarskoj industriji po pitanju eksploatacije i prerade kalcijum karbonata koja se obavlja u najsavremenije opremljenim proizvodnim pogonima. ABM International, u proizvodnom pogonu na Paliću bavi se mlevenjem industrijskih minerala koje dobija iz sopstvenih rudnika i nudi veliki izbor proizvoda koji se primenjuju u različitim granama industrije, pre svega u industriji boja, plastike, građevinarstvu, industriji stočne hrane i poljoprivredi. Naši proizvodi koji se primenjuje u različitim granama industrije proizvodima daju otpornost, pigmentna svojstva, čvrstoću, viskoznost, mehanička svojstva, nutricionu vrednost i drugo.

Želja nam je stalnim razvojem obezbedimo sigurno zaposlenje za što veći broj naših sugrađana a istovremeno, plasmanom proizvoda na inostrana tržišta, doprinesemo razvoju privrede na teritoriji kako Subotice tako i celokupnog regiona.

Prerada se vrši u najsavremenije opremljenim pogonima uz stalnu kontrolu kvaliteta kako bi se udovoljilo i najzahtevnijim kupcima. Ukupna površina pogona na Paliću je oko 20000 m² od čega je više od 3000 m² pod krovom. Pogon za preradu u punom kapacitetu može proizvesti više od 60000 tona mikroniziranog krečnjaka godišnje. Ukupna površina pogona u Kučevu je približno 34000 m² od čega je više od 3500 m² pod krovom. Unutar objekta nalazi se električna podstanica kao i željeznička pruga. Kapacitet prerade pogona u Kučevu je približno 200000 tona godišnje.

Krečnjak je sedimentna stena prvenstveno sastavljena od kalcijum karbonata sa neznatnim primesama ostalih minerala uglavnom magnezijuma. Većina krečnjačkih stena je biohemijskog porekla što znači da su nastale taloženjem morskih školjkara. Krečnjak može biti i hemijskog porekla kao što je to slučaj sa Travertitom. Zbog velikog procenta kalcijuma krečnjak je uglavnom svetle boje ali postoje i mnogobrojne varijacije.

Krečnjak iz našeg kamenoloma ima visok procenat kalcijum-karbonata, više od 98% i veliki indeks beline u poređenju sa magnezijum oksidom-MgO. Ukupne overene rezerve su preko 23 miliona tona.
Iskopavanje i prerada kamena se odvija u nekoliko faza:

• uklanjanje jalovine
• miniranje – u blokovima ili rastresito u zavisnosti od načina prerade strukture kamena, dubine i tvrdoće
• separacija
• drobljenje
• transport
• skladištenje
• finalna prerada

Kamenolom u Kučevu je opremljen najsavremenijom mehanizacijom za eksploataciju i trasport, kao što su: Brown Lenox čeljusna drobilica, bager Hyundai 290 LC-7A, utovarivačima Hyundai HL760, MAN kiper kamionima i ostalom neophodnom opremom. Krečnjak iz ovog kamenoloma ima visok procenat kalcijum-karbonata više od 98% i veliki indeks beline u poređenju sa magnezijum oksidom-MgO.

Da bismo obezbedili dugoročan uspeh, uticaj na životnu sredinu moramo svesti na najmanju moguću meru i doprineti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Dugoročno i konstantno smo posvećeni ispunjenju ovih ciljeva. S obzirom na sve veći broj izazova održivosti, usredsređeni smo na pitanja koja predstavljaju prioritet za naše poslovanje:

• upravljanje prirodnim resursima
• ambalaža i recikliranje
• zdravlje zaposlenih
• angažovanje dobavljača
• dobrobit lokalne zajednice

Za svako od ovih pitanja postavljamo ciljeve, prateći i mereći ostvareni napredak podjednako rigorozno kao i u ostalim segmentima svog poslovanja uz težnju za održavanjem najvišeg standarda ponašanja i integriteta u poslovanju. Kompanija ABM International nastoji da služi svojim klijentima kroz kvalitet proizvoda i fleksibilnost da odgovori na sve zahteve svojih poslovnih partnera. Dinamičko rukovodstvo kompanije stvorilo je jaku vezu uzajamnog razumevanja između menadžmenta, zaposlenih i klijenata kompanije kroz prilagođene proizvode koje naša kompanija proizvodi.