Industrija poliuretana (sunđeri i memorijske pene)

Fleksibilne poliuretanske pene su jedna od najvažnijih klasa ćelijske plastike koja se koristi u proizvodnji materijala kao što su sunđeri, memorijske pene, jastuci, nameštaj, materijali za oblaganje za automobila, pakovanje, obuća itd. Procenjena je ukupna potrošnja fleksibilne poliuretanske pene na preko 7 miliona tona u 2007. godini, a prosečna godišnja stopa rasta je oko 5%.

Uopšte, industrije koje proizvode fleksibilne poliuretanske pene koriste punila da modifikuju svojstva materijala na određeni način kako bi postigla dimenzionalnu stabilnost lako povlačenje iz kalupa i gustinu servisiranja.

Proizvodni trošak fleksibilne poliuretanske pene značajno zavisi od troškova poliola, koji predstavljaju najveći procenat materijala koji se koriste u proizvodnji pene sa karakteristikama da induciraju vrhunska mehanička svojstva. Pogodna punila koja su relativno jeftina mogu se uneti u matricu pena kao zamena za poliol. Uticaj CaCO3 punila u fleksibilnoj matrici od poliuretanske pene za dvostruke svrhe postizanja održivih mehaničkih svojstava i smanjenja troškova proizvodnje. Nađeno je da je optimalni sastav CaCO3 20 mas.% Što predstavlja istovremeno smanjenje troškova proizvodnje od 18,54%. U fleksibilnim poliuretanskim penama punila promovišu povećanje gustine i otpornosti na kompresiju.

► HACCP sertifikat

► Bezbedonosni list

Izrazito fin prah dobijen mlevenjem prirodnog kalcijum karbonata dobro poznatog po svojoj visokoj hemijskoj čistoći.

distribucija čestica - d50% (2.6 - 3.2 μm)
distribucija čestica - d98% (10 - 13 μm)

Ducalcit 2

Ducalcit 2 - tehnički list


Izrazito fin prah dobijen mlevenjem prirodnog kalcijum karbonata dobro poznatog po svojoj visokoj hemijskoj čistoći.

distribucija čestica - d50% (3.8 - 4.4 μm)
distribucija čestica - d98% (17 - 22 μm)

Ducalcit 5

Ducalcit 5 - tehnički list