ABM International - POLITIKA KVALITETA

Da bismo obezbedili dugoročan uspeh, uticaj na životnu sredinu moramo svesti na najmanju moguću meru i doprineti kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Dugoročno i konstantno smo posvećeni ispunjenju ovih ciljeva. S obzirom na sve veći broj izazova održivosti, usredsređeni smo na pitanja koja predstavljaju prioritet za naše poslovanje:

• upravljanje prirodnim resursima
• ambalaža i recikliranje
• zdravlje zaposlenih
• angažovanje dobavljača
• dobrobit lokalne zajednice

Za svako od ovih pitanja postavljamo ciljeve, prateći i mereći ostvareni napredak podjednako rigorozno kao i u ostalim segmentima svog poslovanja uz težnju za održavanjem najvišeg standarda ponašanja i integriteta u poslovanju. Kompanija ABM International nastoji da služi svojim klijentima kroz kvalitet proizvoda i fleksibilnost da odgovori na sve zahteve svojih poslovnih partnera. Dinamičko rukovodstvo kompanije stvorilo je jaku vezu uzajamnog razumevanja između menadžmenta, zaposlenih i klijenata kompanije kroz prilagođene proizvode koje naša kompanija proizvodi.