Tretiranje vode (demineralizacija i regulisanje pH vrednosti)

Zeoliti su grupa prirodnih minerala koji imaju određena svojstva koja im omogućavaju da razmene jedan naelektrisan jon prisutan u njihovoj kristalnoj strukturi, za drugi jon prisutan u okruženju. Zeolit je efikasan uklanjač amonijaka i takođe obezbeđuje veliku površinu za nitrovanje bakterija u recirkulišućem sistemu. Zeolit ne samo da pruža optičku bistrinu vode već je i održava biološki čistom.

Ključne beneficije:
• apsorbuje toksični amonijak
• apsorbuje teške metale i pesticide
• otklanja mikro čestice u vodi
• smanjuje rast algi
• sprečava širenje i koncentraciju neugodnih mirisa u objektima vodosnabdevanja
• sprečava razvoj mikroorganizama i truleži u vodi
• neće zamutiti vodu
• nije toksičan
• u potpunosti bezbedan za ribe i nitrovanje bakterija

Zeoliti doprinose čistijem, sigurnijem okruženju na veliki broj načina. U stvari, skoro svaka primena zeolita je vođena brigom o ekološkim problemima, ili igra značajnu ulogu u smanjenju toksičnog otpada. Veoma porozna struktura zeolita hvata kontaminirajuće čestice do veličine od 4 mikrona. Ima prirodno negativno naelektrisanje koje mu daje sposobnost da adsorbuje katjone i neke organske zagađivače i neželjene mirise. Zeoliti su visoko selektivni sakupljači različitih metalnih katjona koji se mogu ukoloniti iz voda jonoizmenjivačkim procesom. Prirodni zeoliti su odlični jonoizmenjivači za uklanjanje i ponovo sticanje katjona teških metala (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn i Fe; Pb, Cu dostiže 97%) iz pitke i otpadne voda.

Amonijak je veliki problem za tretman komunalnih otpadnih voda. Ovaj izuzetni mineral ima ogroman kapacitet za adsorbovanje amonijaka. Nivo amonijaka u komunalnim otpadnim vodama može da se smanji na 10-15 ppm posle prolaska kroz postrojenje za prečišćavanje. Filtracione sposobnosti zeolita nude raznovrsne i ekološki prijateljske opcije da uhvate većinu zagađivača koji se nalaze u vodovodnim sistemima. Prirodni zeoliti mogu da obavljaju ove funkcije zbog njihovog visokog jonoizmenjivačkog kapaciteta, adsorpcije-desorpcije energije i sposobnost modifikacije.

► HACCP sertifikat

► Veterinarski kontrolni broj

► Bezbedonosni list - Ducazel

Zahvaljujući izuzetnom prirodnom kvalitetu, poreklu i procesu proizvodnje zeolita, Ducazel ima proširen spektar adsorpcionih karakteristika. Ovo ga čini efikasnim adsorbentom mikotoksina različitih fizičkohemijskih osobina (od slabo polarnih do jako polarnih, od hidrofilnih do hidrofobnih). U isto vreme veoma je selektivan, tako da ne adsorbuje nutriente (vitamine, oligoelemente i aminokiseline).